Zuidwest Drenthe

  • FCDW-AnnekeHooijer-Informatiecentrum
  • FCDW-AnnekeHooijer-Vervoer
  • FCDW-AnnekeHooijer-BruggetjeoverReest

Slapen-eten-shoppen

overnachten

Evenementen

evenementen

Dagje uit

Dagje uit

Dorpen

dorpen

alteveer

Alteveer is ontstaan in het voormalige heide- en moerasgebied dat zich uitstrekte van Zuidwolde tot Coevorden aan weerzijden van de Drents- Overijsselse grens. Ondat de grond voor een belangrijk deel uit keileem bestaat, een restant uit de ijstijd, stagneerde de waterafvoer en kon zich vanaf zesduizend jaar geleden een veenpakket ontwikkelen. Kenmerkend voor het gebied waren de vele meerstallen, dat zijn veenplassen, terwijl de begroeiinng zich beperkte tot hier en daar wat moerasbos. Voor de bewoners van Zuidwolde was de afstand tot dit veengebied te groot. Vandaar de dorpsnaam: al te ve(e)r.