Zuidwest Drenthe

  • FCDW-AnnekeHooijer-BruggetjeoverReest
  • FCDW-AnnekeHooijer-Informatiecentrum
  • FCDW-AnnekeHooijer-Vervoer

Slapen-eten-shoppen

overnachten

Evenementen

evenementen

Dagje uit

Dagje uit

Dorpen

dorpen

kerkenveld

Kerkenveld is een meervoudig weg- of lintdorp. Het is ontstaan in het voormalige heide - en moerasgebied dat zich uitstrekte van Zuidwolde tot Coevorden. Dit moeras lag ingeklemd tussen de hoge delen van het Drents Plateau en de stuwmorenes uit de voorlaatste ijstijd. Ook hier ontstond een dik pakket veen.


In 1625 startte Roelof van Echten in deze contreien de vervening, maar dit Kerkenbovenveen, het latere Kerkenveld, werd pas vanaf 1825 ontgonnen; dit duurde tot de eeuwwisseling. Rond 1850 kwam Kerkenveld als verveningsnederzetting van de grond. In 1900 stonden langs het Hoofddiep zeventien, langs de Zandmeersdijk zeven arbeiderswoningen. Zij bestonden uit één kamer met een lemen vloer, een open haard en enkele bedsteden. Naast vervening werd door de arbeiders aan boekweitteelt gedaan. De helft van de opbrengst was voor de eigenaar van de grond. Sommige arbeiders slaagden er in keuterboer te worden.
Vanaf 1900 trokken Groninger boeren naar dit gebied vanwege de lage grondprijs en de beschikbaarheid van arbeidskrachten; één van de boerderijen heet Nieuw Oldambt. Aldus veranderde Kerkenveld in een tamelijk welvarend landbouwdorp. In 1881 kwam er een school, in 1900 een kerk. De dorpsnaam is ontleend aan de marke Kerkenbosch in Zuidwolde.