Zuidwest Drenthe

  • FCDW-AnnekeHooijer-BruggetjeoverReest
  • FCDW-AnnekeHooijer-Informatiecentrum
  • FCDW-AnnekeHooijer-Vervoer

Slapen-eten-shoppen

overnachten

Evenementen

evenementen

Dagje uit

Dagje uit

Dorpen

dorpen

koekange

Koekange is geografisch gezien het hart van De Wolden. Onder het dorp Koekange vallen ook de buurtschappen Hoge Linthorst, Koekangerveld, Struikberg, een deel van de buurtschap Oshaar en een klein deel van de buurtschap Broekhuizen.


Koekange heeft een sfeervolle brocantewinkel en een blikmuseum, waar u zich kunt vergapen aan een verzameling van 2000 blikken. Bijzonder zijn ook de Hervormde zaalkerk uit 1834, twee boerderijen uit 1910 in Art Nouveaustijl en het beeld Zomergasten van Cune van Groeningen.


Het dorp Koekange is een streekdorp dat als een randveenontginning op de oostoever van de Koekanger Aa ontstaan is. De deskundigen zijn er over eens dat de dorp in de dertiende eeuw langs de Koekanger Dwarsdijk ontstaan is. De oudste vermelding is van 1275. Vanaf deze wat hoger gelegen zandrug werden langgerekte percelen aangemaakt. Er werden sloten gegraven om het water af te voeren en op het zo droog gehouden land werd koren gezaaid. Veel van deze middeleeuwse erven zijn in de loop van de tijd in oostelijke richting verplaatst. Met het verplaatsen van de boerderijen verplaatste de doorgaande route zich van de Koekanger Dwarsdijk naar de huidige Dorpsstraat, ongeveer 500 meter verderop. Het dorp Koekange is dus een veenkolonie en is als zodanig aan de ligging en de vorm van de landerijen (strokenverkaveling) nog duidelijk te herkennen. De naam Koekange komt van de Koeganc of Koganc, wat betekent een weidestreek met meervoudige koeweiden.
Koekange had tussen 1870 en 1938 en gedurende enkele maanden in 1940 een spoorwegstation (Station Koekange) aan de spoorlijn Meppel-Groningen. Het gebouw werd pas in 1962 gesloopt.