Zuidwest Drenthe

  • FCDW-AnnekeHooijer-Vervoer
  • FCDW-AnnekeHooijer-BruggetjeoverReest
  • FCDW-AnnekeHooijer-Informatiecentrum

Slapen-eten-shoppen

overnachten

Evenementen

evenementen

Dagje uit

Dagje uit

Dorpen

dorpen

veeningen

Veeningen heeft een bloeiend verenigingsleven en verder alles wat het wonen prettig maakt voor diegene die van het platteland houdt.


Veeningen is ontstaan uit een heel oude Marke. Al eeuwenlang komen de volmachten van de Marke met de grondeigenaren bijeen op Maria Lichtmis (2 februari) om de Markezaken te bespreken. De plaats Venynge wordt voor het eerst genoemd in 1368. Het moet oorspronkelijk uit vier boerenerven hebben bestaan, welke om de brink stonden (Oud Veeningen). Oud Veeningen heeft haar oorspronkelijke structuur en karakter behouden, o.a. door een aantal Saksische boerderijen. In het dorp het beeld 'Vader en Zoon', dat het agrarische karakter en de saamhorigheid van de dorpsgemeenschap symboliseert.


Na het graven van de Hoogeveensevaart, omstreeks 1850, begon men pas goed met de vervening en het in cultuur brengen van de grond. De turf die in het gebied gewonnen werd, werd met schepen via wijken (sloten om turf af te voeren) en de Hoogeveensevaart afgevoerd. In 1813 werd al begonnen met graven van de "Veeninger Wijk" vanaf de Ossesluis naar de weg Veeningen – de Wijk. Deze werd in oostelijk richting doorgetrokken tot bijna aan de kom Veeningen. Het gedeelte Veeningen moet men zien als 'Nieuw Veeningen', dat eerst in de 20e eeuw is ontstaan. De betekenis van de plaatsnaam luidt: bij de veenbewoners.